Storitve

Računovodske storitve

 • knjiženje v glavno knjigo in saldakonte (izdani in prejeti računi, transakcijski račun, blagajna, potni nalogi…)
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • vodenje davčnih evidenc in obračun ddv
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • vodenje plačilnega prometa
 • izdelava medletnih bilanc in zaključnega računa
 • obračun plač in drugih osebnih prejemkov
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • prijave in odjave delavcev
 • izdelava pogodb za zaposlene
 • urejanje dokumentacije za pridobitev delovnega dovoljenja tujcem

Podjetniško svetovanje:

Zavedamo se, da je vsak začetek težak, zato vas pomagamo voditi po pravi poti do uspeha. Pri nas vam zagotovimo brezplačno svetovanje in pomoč:

 • področja zakonskih obveznosti podjetnikov ob ustanovitvi podjetja oziroma s.p.,
 • pri izboru statusno pravne oblike in
 • s področja obdavčitve podjetij in samostojnih podjetnikov.

Davčno svetovanje:

Davčna optimizacija vašega poslovanja pomeni urejen odnos z državnimi in občinskimi institucijami. Da bi te od vašega podjetja in od vas kot posameznika prejele natančno toliko, kot je potrebno, vam s pomočjo natančnih izračunov svetujemo pri davku od dohodka pravnih oseb, davku na dodano vrednost, vaši osebni dohodnini ali katerikoli drugi dajatvi ali olajšavi.

Close Menu
 
Meni